Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Afrekening servicekosten te laat, wat nu?

8 juli, 2016

Servicekosten dienen binnen een half jaar na het afgelopen servicekostenjaar afgerekend te worden. Helaas haalt niet iedere verhuurder deze termijn. Wat kunnen huurders en huurdersorganisaties doen om ervoor te zorgen dat de verhuurder toch haast maakt met het op tijd afrekenen van de servicekosten?

Waarom op tijd?

In de servicekostenafrekening wordt per servicekostenpost een optelling gegeven van de uiteindelijke kosten. Als de kosten voor de schoonmaak, tuinonderhoud, elektra en dergelijke lager zijn dan de maandelijkse voorschotten krijgt de huurder geld terug, als die kosten hoger zijn moet de huurder bijbetalen. Vooral in complexen met collectieve stookinstallaties kan het tot hoge naheffingen komen. Voor huurders is het belangrijk op tijd te weten of zijn nog bij moeten betalen of dat ze nog geld terugkrijgen.

Wettelijke termijn

Uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarop de kosten betrekking hebben dient de verhuurder een afrekening te sturen. (Als er sprake is van een boekjaar, bijvoorbeeld van juni 2013 tot juli 2014 geld 2014 als uitgangspunt en moet er dus uiterlijk 1 juli 2015 afgerekend worden.) Als de afrekening na die datum komt wordt dat echter door de wetgever niet bestraft. Zo kan het voorkomen dat huurders de afrekening van het servicekostenjaar 2013 en 2014 op het zelfde moment op hun deurmat vinden.

Wat kan de huurder doen

Als huurder heb je echter een mogelijkheid om toch ervoor te zorgen dat er na het half jaar snel een afrekening komt. Is het half jaar waarin de verhuurder moest afrekenen verstreken, dan kan de huurder een afrekening vragen bij de huurcommissie. De huurcommissie verzoekt de verhuurder dan bewijzen te sturen van de gemaakte kosten. Doet de verhuurder dat niet dan kan de huurcommissie de servicekostenafrekening verlagen. Wacht daar trouwens niet te lang mee. De mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan is er tot twee jaar na de uiterste afrekendatum.
 Neem voor het voeren van een procedure contact op met het huurteam Hilversum of de HBV Dudok Wonen
 Meer over servicekosten op www.huurders.info

         

← Terug naar vorige pagina

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl