Meld u nu aan voor de ALV!

Altijd al willen weten hoe Dudok Wonen het onderhoud van haar woningen regelt? 

Neem dan 13 oktober a.s. deel aan de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersbelangenvereniging!

Na het officiële deel en een korte pauze, krijgen onze gastsprekers het woord. Linda van de Lagemaat en Raimon Knip gaan u in een halfuurtje iets vertellen over ‘het onderhoud’. 

Een goed onderhouden huis is een fijn huis om in te wonen. Maar, niet elk onderhoud is hetzelfde! Het meest bekende onderhoud is de reparatie als er iets kapot is in uw woning. 

Of als een lege woning weer klaar gemaakt wordt voor de verhuur, dan vindt er ook onderhoud plaats. En vergeet natuurlijk ook het grootonderhoud niet, zoals het buitenschilderwerk dat eens in de zoveel jaar wordt uitgevoerd. Linda en Raimon weten er alles van!

Komt u ook? Meld u dan snel aan via info@hbvdudokwonen.nl. Vergeet niet om ons te laten weten of u naar de Melkfabriek in Hilversum komt of liever thuis via internet meekijkt en -praat!

Het Woonprotest op 12 september in Amsterdam

Door de aanhoudende wooncrisis in Nederland, is het voor veel mensen moeilijker een huis te vinden of te betalen. Aangezien wonen zo’n belangrijk deel van mensen hun leven is, levert dit mensen veel stress en frustratie op. Veel mensen staan op lange wachtlijsten, zijn thuisloos, of kunnen hun steeds duurder wordende huur niet meer betalen. Alleen met meer woningen en beleid kan hier iets aan gedaan worden. Hier zet de Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen zich ook voor in.

Daarom organiseert Actiegroep Het Woonprotest, dat bestaat uit 165 losse organisaties, op 12 september 2021 om 14.00 een protest op De Dam tegen het huidige woonbeleid in Nederland. Daar roepen zij op tot het garanderen van voldoende en betaalbare huisvesting, het herpakken van de grip op fors stijgende huur- en huizenprijzen, het stoppen van racistisch en klassistisch woon- en sloopbeleid en om parasitaire beleggers aan te pakken.

Dus, mocht u op het protest uw problemen met het huidige woonbeleid willen laten horen, bent u welkom op:

Datum: 12 september

Tijd: 14.00

Locatie: Amsterdam, op de Dam.

Op 23 oktober organiseert Actiegroep Woonopstand ook een soortgelijk protest in Rotterdam om zowel het landelijke, als regionale probleem aan te kaarten.

Datum ALV 2021 bekend!

Beste (toekomstige) leden van HBV Dudok Wonen,

De datum van de Algemene Ledenvergadering 2021 is bekend. Op 13 oktober 2021 van 19.30-21.30 zal het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging u op de hoogte brengen van de activiteiten van afgelopen jaar. Deze vergaderingen zijn belangrijk: u heeft als lid bij de Algemene Ledenvereniging de ruimte voor inspraak over de gang van zaken, ook kunt u dringende kwesties aankaarten.

Alle leden ontvangen binnenkort meer informatie over de aanmelding, de Coronamaatregelen, de agenda en de locatie.

We hopen u daar te zien, dus schrijf de datum alvast in uw agenda!

Datum: 13 oktober 2021

Tijd: 19.30-21.30

Is uw klacht niet goed verholpen?

Indien u een klacht heeft, kunt u dit bijvoorbeeld hier aan Dudok Wonen laten weten, waar hun medewerkers hun uiterste best zullen doen om dit zo goed mogelijk op te lossen. Maar soms kan het dat u toch nog ontevreden bent na het indienen van de klacht of heeft u geen reactie gehad. Weet u niet wat u moet doen? Om dat proces duidelijk te maken staan hier de stappen nog eens uitgelegd. 


1. De manager een brief sturen

U allereerst kunt eerst een brief naar de manager sturen van de afdeling waar u contact mee heeft gehad. Zorg ervoor dat u een kopie heeft van de brief die u aan de manager gestuurd heeft. 


2. Uw klacht aanmelden bij de Geschillenadviescommissie

Maar mocht een reactie uitblijven, kunt u na 4 weken zonder schriftelijke reactie de geschillenadviescommissie inschakelen. De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert in het oplossen van geschillen. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan de Huurdersbelangenvereniging (HBV) er een aandraagt. Om de geschillenadviescommissie in te schakelen heeft u het kopie van de brief die u aan de manager gestuurd heeft nodig. Ook moet u het aanmeldformulier invullen en opsturen. Dit kan ofwel via de mail op gac@dudokwonen.nl, of via de post. Dat kan op het volgende adres.

Geschillenadviescommissie Dudok Wonen

Postbus 2411 1200 CK Hilversum


3. De hoorzitting en de uitslag

Hierna ontvangt u binnen 3 weken een ontvangstbevestiging, waarna de geschillenadviescommissie zich over uw klacht zal buigen. Hierin wordt meegenomen of  het voorval van de klacht in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, duidelijk is en binnen de taken van Dudok Wonen valt. Als dat het geval is wordt u vervolgens uitgenodigd om uw klacht toe te lichten. U kunt overigens op elk moment uw klacht intrekken! Daarna wordt in een hoorzitting met de geschillenadviescommissie zowel u als Dudok Wonen de kans gegeven om zich uit te spreken. Binnen drie weken na deze hoorzitting zal u de uitslag de hoorzitting horen van de Geschillenadviescommissie. Deze uitslag is niet bindend, wat betekent dat de directie niet verplicht is ernaar te moeten luisteren, maar kan wel alleen schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken. De directie heeft vier weken om naar de uitslag te handelen en te reageren. Om uw woonplezier zo groot mogelijk te maken is het uiteraard belangrijk om uw klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Indien het niet lukt via Dudok Wonen, is de Geschillenadviescommissie een optie om u te assisteren Zie hier meer informatie van Dudok Wonen over de geschillenadviescommissie.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging in 2021?

Na de sociale huurbevriezing in 2021 waar we ruim een maand geleden over informeerden, zijn er ook huurders van Dudok Wonen die in aanmerking komen voor een huurverlaging. 

Sinds 2016 zijn wooncorporaties wettelijk verplicht sociale huurders een woning toe te wijzen die bij hun inkomen past, maar soms is dit niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat zij hun woning ingetrokken zijn voor 2016. Een andere mogelijkheid is dat huurders een langere tijd hun inkomens zien dalen en bijvoorbeeld in 2020 hun inkomen hebben zien kelderen, waardoor de huur te hoog is voor hun inkomen. 

Ook Dudok Wonen komt haar sociale huurders met minder inkomen tegemoet door hun huur eenmalig te verlagen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien heeft u al een brief op de mat gehad over uw huurverlaging. DIt gebeurt in principe automatisch, maar hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden om te controleren of u er misschien toch recht op heeft. 

De Voorwaarden

-Uw huur is netto hoger dan  € 633,25

-U huurt een sociale huurwoning: dus niet in de vrije sector, een kamer, een woonwagen of een standplaats

-Uw (gezamenlijke) inkomen voldoet aan de voorwaarden Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 27 jaar telt hierbij niet mee. 

Hieronder is ook een handige afbeelding toegevoegd, waarin deze voorwaarden duidelijk weergegeven worden. 

Indien u aan deze voorwaarden voldoet maar niets van Dudok Wonen heeft ontvangen kunt u bezwaar maken door zowel de kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden (van alle personen op uw adres met een inkomen) als een uittreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente mee te sturen naar Dudok Wonen, waaruit blijkt met hoeveel mensen u op uw adres woont. U ontvangt dan na de uitslag binnen twee maanden na het indienen de eventuele huurverlaging.

Deze aanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de website van Dudok Wonen.

Op zoek naar een nieuw bestuurslid!

Vacature: bestuurslid van de Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2021) die voortvloeit uit de Woningwet.  De HBV wordt door Dudok Wonen erkend als onderhandelingspartner over strategie, beheer en beleid van Dudok Wonen en komt op voor de belangen van alle huurders van Dudok Wonen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de huurverhoging en investeringen in duurzaamheid, nieuwbouw en onderhoud. Het bestuur van de HBV bestaat hoofdzakelijk uit huurders van Dudok Wonen. De HBV Dudok Wonen is een vereniging. De HBV overlegt regelmatig met de directie van Dudok Wonen, de Raad van Commissarissen maar ook met gemeentes en andere huurdersorganisaties. 

HBV Dudok Wonen is dringend op zoek naar versterking van het bestuur. Wij zijn op zoek naar één of meer bestuursleden. 

Bent u op zoek naar:

Een nieuwe uitdaging?
Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
Werkt u graag samen en denkt u graag mee over oplossingen?

Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

De HBV biedt een passende onkostenvergoeding, laptop en printer in bruikleen, en opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Kandidaten met ervaring en/of affiniteit met communicatie en websitebeheer nodigen wij van harte uit om te reageren.

Ook niet-huurders van Dudok Wonen met bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare functie, nodigen wij uit om te reageren.

Interesse om bij te dragen aan goed wonen?

Stuur een mail met uw motivatie naar de waarnemend secretaris en penningmeester van de HBV Herman van der Linde, hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl

U kunt reageren tot 15 juni 2021

Onderdeel van de procedure is een gesprek met twee leden van de HBV Dudok Wonen.

Informatie

Hebt u vragen of wilt u informatie neemt u dan contact op met: 

Herman van der Linde, hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl of met Karin Reilingh, extern adviseur van de HBV, kreilingh@tienorganisatieadvies.nl, telefoon 026 3391352. 

Sociale huren eenmalig niet verhoogd in 2021


Goed nieuws voor de huurders! Om mensen tijdens Corona tegemoet te komen worden alle sociale huren in 2021 eenmalig niet verhoogd.

Eind februari heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bekend gemaakt dat de huur van alle sociale huurwoningen met een huur tot 752 euro van corporaties, onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen eenmalig niet verhoogd zal worden in 2021. Het doel hiervan is om mensen tegemoet te komen voor verminderde inkomsten tijdens Corona. Dit geldt voor alle Nederlandse corporaties, dus ook voor Dudok Wonen.

Een deel van de Nederlandse huurders komt ook in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. U kunt via deze link kijken hoe Dudok Wonen omgaat met eenmalige huurverlagingen en of u ervoor in aanmerking komt. Indien u volgens Dudok Wonen in deze categorie valt, krijgt u begin maart automatisch een bericht van de corporatie.

HBV Dudok Wonen hoopt dat dit veel van onze leden een beetje uit de brand helpt. Maar mocht dit niet zo zijn, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het contactformulier.