Direct regelen


Problemen met de huur betalen

Komt u door de coronacrisis of een andere reden in de problemen met het betalen van de huur? Als dat zo is, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met Dudok Wonen via 035 — 646 16 00.. U hoeft zich niet te schamen! Uw gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. Zij zullen uw betaalproblemen serieus nemen en kijken hoe u er samen uit kan komen.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding woonlasten?

Wij, ombudsteam PvdA Hilversum, willen je graag helpen bij de kwijtschelding of vermindering van de woonlastennota. Bij twijfel gewoon langskomen.

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt onder meer gekeken naar je inkomen, het bank- en spaartegoed en vermogen. Een ingewikkeld verhaal.

Inkomen

Bij je inkomen wordt gekeken naar je leeftijd en samenstelling van het gezin. Daarnaast wordt dit bedrag gecorrigeerd voor de huur en ziektekosten die je betaald na aftrek van de toeslagen.

Vermogen

Bij het bepalen of je teveel vermogen hebt wordt gekeken hoeveel geld je hebt. Een deel is vrijgesteld. Ben je alleenstaand dan wordt € 3.275 niet meegerekend. Voor echtparen wordt € 4.350 en voor een alleenstaande ouders wordt €3.950 niet meegerekend. Het meerdere moet je aanwenden om de aanslag te betalen.

Ook de auto telt mee. De waarde van de auto mag niet meer bedragen dan € 2.269 tenzij je deze nodig hebt voor je werk. De waarde van het huis minus de hypotheek schuld wordt gezien als overwaarde en meegeteld als vermogen. Als je een eigenhuis hebt dan heb je vaak geen recht op kwijtschelding.

Je kan niet eenvoudig zeggen dat je een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt. Daarvoor moet er een berekening gemaakt worden. Als je het zeker wilt weten dan adviseren wij je langs te komen.

Neem dan mee:

  • De aanslag woonlastennota
  • Loonstrook of recente betaalspecificatie van je netto inkomen. Bij een wisselende inkomen specificaties van de laatste drie maanden
  • Polisblad ziektekostenverzekering waarop staat wat je maandelijks betaalt
  • Huurspecificatie waarop de kale/netto huur staat
  • Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 2 maanden
  • Eventuele beschikking van aflossing belastingschuld.

Als wij denken dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding dan kunnen we gelijk een verzoek voor je indienen.
Het ombudsteam is er echt voor iedereen voor alle inwoners van Hilversum en directe omgeving. We helpen je graag.

  • De eerste en derde woensdagavond van de maand houdt het Ombudsteam spreekuur in wijkgebouw Lopes Dias van 19.30 tot 21.00 uur.
  • Iedere eerste en derde donderdagavond van de maand is er spreekuur in wijkgebouw St. Joseph van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor deze spreekuren hoef je geen afspraak te maken. Het Ombudsteam is ook telefonisch bereikbaar 06 861 341 48. Of per mail Ombudsteam@pvdahilversum.nl

Hilversum verruimt inkomensgrens bijzondere bijstand

HILVERSUM – De inkomensgrens voor bijzondere bijstand is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Het gaat om vergoeding van kosten voor bijvoorbeeld woninginrichting.

Het Hilversums college van burgemeester en wethouders besloot al eerder om de minimaregelingen voor bijvoorbeeld sociale participatie beschikbaar te maken voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent. Op aangeven van de gemeenteraad heeft het college dit nu ook gedaan voor de bijzondere bijstand. Hiervoor zijn de beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2023 gewijzigd.

Tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum kunnen de totale kosten vergoed worden, maar ook inkomens net boven 130% kunnen recht hebben op gedeeltelijke vergoeding. Voorwaarde is wel dat wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Enige uitzondering hierop zijn de kosten voor bewindvoering: deze worden enkel volledig vergoed bij een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum.

Herbeoordeling
Alle aanvragen bijzondere bijstand die eerder dit jaar zijn afgewezen vanwege een te hoog inkomen, worden door de gemeente opnieuw beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels. Aanvragers die na 1 januari 2023 te horen kregen dat ze een te hoog inkomen hadden maar nu wel voor vergoeding in aanmerking komen, krijgen hierover vanzelf bericht. Zij hoeven hier dus niets voor te doen. De kosten van de verruiming bedragen naar schatting zo’n 400.000 euro op jaarbasis.

Blijven meedoen
Wethouder Bart Heller (Werk en Inkomen): “De voornaamste inkomstenbron van huishoudens met een inkomen tussen de 110 en 130 procent van de bijstandsnorm is werk. Maar ook zij kennen armoede, zeker met de huidige prijsstijgingen. Met de hogere inkomensgrens komen ook deze ‘werkende armen’ in aanmerking voor volledige vergoeding van onvoorziene kosten via de bijzondere bijstand. Zo kunnen ook zij volwaardig mee blijven doen in de maatschappij.”

Financiële problemen:

Wanneer u door omstandigheden in financiële problemen bent gekomen kunt u misschien een oplossing vinden op de site van Geldfit


Reparatieverzoek

Is er iets stukgegaan in uw woning? Of heeft u last van een storing? Dan kunt u online, schriftelijk, en telefonisch een reparatieverzoek indienen bij Dudok Wonen.

Dien via deze link online een reparatieverzoek. Wilt u liever bellen? Bel dan naar 035 — 646 16 00. Indien u uw verzoek liever via de post stuurt kunt u dit sturen naar

Dudok Wonen
Afdeling Service & Reparatie
Postbus 1854
1200 BW Hilversum

Kijk voor meer informatie over specifieke reparaties op de website van Dudok Wonen, of neem contact met ons op via het contactformulier.


Bewonerscommissie opzetten

Wilt u samen met medehuurders een bewonerscommissie opzetten om samen de belangen van alle huurders uit een complex of buurt van Dudok Wonen te behartigen? Wij helpen u daar graag bij!

 Een bewonerscommissie oprichten is een zinvolle zaak. Dudok Wonen overlegt regelmatig met de bewonerscommissies over de woonomgeving, het onderhoud aan de woningen en de diensten waarvoor servicekosten worden berekend.

U heeft als bewonerscommissie wettelijke rechten, die u kunt terugvinden in de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder‘. Onder een wooncomplex verstaan we een verzameling van tenminste 25 in elkaars nabijheid gelegen woningen.

Wilt u een bewonerscommissie opzetten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier,


Een klacht indienen

Heeft u een klacht over uw woning of woonomgeving? Huurdersbelangenvereniging Dudok wijst u graag de weg, als u ergens mee zit maar er niet alleen uitkomt!

Meld uw klacht allereerst hier bij wooncorporatie Dudok. Heeft u dit gedaan, maar wordt de klacht niet verholpen en weet u niet hoe het verder moet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, zodat wij samen met u naar de juiste oplossing kunnen zoeken.


Een klacht over de reparatie

Als u na uw reparatieverzoek binnen redelijke tijd niets hoort van de aannemer, dan kunt u schriftelijk of via deze link een klacht over de reparatie indienen bij Dudok Wonen. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van de manager. Voor Dudok Wonen gaat een klacht over het handelen of juist niet handelen van medewerkers van Dudok Wonen of van medewerkers van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

-de aannemer of Dudok Wonen niet reageert op uw herhaalde verzoeken een ingediende klacht/reparatieverzoek op te lossen;

-Dudok Wonen niet al het redelijke doet om uw probleem op te lossen

-U zich onheus behandeld voelt


Geschillenadviescommissie

Indien het conflict na de reactie van de manager nog niet opgelost is, of u na 4 weken nog niks van de manager heeft gehoord, kunt u zich wenden tot de geschillenadviescommissie.

Een vraag of klacht die Dudok Wonen niet op de juiste manier oplost, kan uitmonden in een geschil. Mocht het zover komen dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillenadviescommissie.