Direct regelen


Problemen met de huur betalen

Komt u door de coronacrisis of een andere reden in de problemen met het betalen van de huur? Als dat zo is, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met Dudok Wonen via 035 — 646 16 00.. U hoeft zich niet te schamen! Uw gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. Zij zullen uw betaalproblemen serieus nemen en kijken hoe u er samen uit kan komen.


Reparatieverzoek

Is er iets stukgegaan in uw woning? Of heeft u last van een storing? Dan kunt u online, schriftelijk, en telefonisch een reparatieverzoek indienen bij Dudok Wonen.

Dien via deze link online een reparatieverzoek. Wilt u liever bellen? Bel dan naar 035 — 646 16 00. Indien u uw verzoek liever via de post stuurt kunt u dit sturen naar

Dudok Wonen
Afdeling Service & Reparatie
Postbus 1854
1200 BW Hilversum

Kijk voor meer informatie over specifieke reparaties op de website van Dudok Wonen, of neem contact met ons op via het contactformulier.


Bewonerscommissie opzetten

Wilt u samen met medehuurders een bewonerscommissie opzetten om samen de belangen van alle huurders uit een complex of buurt van Dudok Wonen te behartigen? Wij helpen u daar graag bij!

 Een bewonerscommissie oprichten is een zinvolle zaak. Dudok Wonen overlegt regelmatig met de bewonerscommissies over de woonomgeving, het onderhoud aan de woningen en de diensten waarvoor servicekosten worden berekend.

U heeft als bewonerscommissie wettelijke rechten, die u kunt terugvinden in de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder‘. Onder een wooncomplex verstaan we een verzameling van tenminste 25 in elkaars nabijheid gelegen woningen.

Wilt u een bewonerscommissie opzetten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier,


Een klacht indienen

Heeft u een klacht over uw woning of woonomgeving? Huurdersbelangenvereniging Dudok wijst u graag de weg, als u ergens mee zit maar er niet alleen uitkomt!

Meld uw klacht allereerst hier bij wooncorporatie Dudok. Heeft u dit gedaan, maar wordt de klacht niet verholpen en weet u niet hoe het verder moet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, zodat wij samen met u naar de juiste oplossing kunnen zoeken.


Een klacht over de reparatie

Als u na uw reparatieverzoek binnen redelijke tijd niets hoort van de aannemer, dan kunt u schriftelijk of via deze link een klacht over de reparatie indienen bij Dudok Wonen. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van de manager. Voor Dudok Wonen gaat een klacht over het handelen of juist niet handelen van medewerkers van Dudok Wonen of van medewerkers van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

-de aannemer of Dudok Wonen niet reageert op uw herhaalde verzoeken een ingediende klacht/reparatieverzoek op te lossen;

-Dudok Wonen niet al het redelijke doet om uw probleem op te lossen

-U zich onheus behandeld voelt


Geschillenadviescommissie

Indien het conflict na de reactie van de manager nog niet opgelost is, of u na 4 weken nog niks van de manager heeft gehoord, kunt u zich wenden tot de geschillenadviescommissie.

Een vraag of klacht die Dudok Wonen niet op de juiste manier oplost, kan uitmonden in een geschil. Mocht het zover komen dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillenadviescommissie.