Het bestuur

Het bestuur van huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen bestaat uit een enthousiast team van 4 leden dat voor de belangen van de huurders van woningbouwcorporatie Dudok Wonen opkomt.

Als bestuur van de huurdersbelangenvereniging komen wij 1 keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Kijk hier wat de vereniging zoal doet en wat ze voor de huurders betekent.


Bestuursleden

Voorzitter: Anton Elbertsen – antonelbertsen@hbvdudokwonen.nl

Secretaris – Willy Nijboer – willynijboer@hbvdudokwonen.nl

Penningmeester: Herman van der Linde – hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl

Algemeen bestuurslid / Extern adviseur juridische zaken: Tom Blokland – tomblokland@hbvdudokwonen.nl


Anton Elbertsen – Voorzitter

Ik huur al ruim twintig jaar een woning van Dudok Wonen en zit sinds 2016 in het bestuur als algemeen lid. In 2017 werd ik benoemd tot penningmeester en sinds 2019 ben ik voorzitter van het bestuur van de huurdersbelangenvereniging. 

Na een tijd in de woningbouw gewerkt te hebben, heb ik mij later gespecialiseerd als boekhouder voor creditmanagement en debiteurenbeheer. Wonen is zo’n belangrijk – en kostbaar- deel van mensen hun leven. Achterstallig onderhoud van de woning en de woonomgeving is dus iets waar ik mij hard voor wil maken. Mensen moeten van hun woning en van hun woonomgeving kunnen genieten. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat huurders inspraak hebben op het huurbeleid via bijvoorbeeld bewonerscommissies, in de ledenvergaderingen of door direct contact met het bestuur. Door dit soort samenwerking kan de huurdersbelangenvereniging allerlei onderwerpen – zoals de jaarlijkse huurverhoging – meenemen in hun adviezen aan de directie van Dudok Wonen en zo proberen het woongenot van alle huurders verbeteren. U kunt mij bereiken via antonelbertsen@hbvdudokwonen.nl


Herman van der Linde – Penningmeester

Ik ben nu ruim twee jaar bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging en sinds een tijdje ook penningmeester. Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt als hoofd technische dienst en als facilitair manager in de gezondheidszorg. Ook heb ik zeven jaar bij een pensioenfonds gewerkt en ben ik bijna dertig jaar KNVB scheidsrechter geweest. Hierdoor interesseer ik me bij de HBV het meest in techniek en de bouw van huurwoningen en hoop aan verbeteringen te kunnen bijdragen. Ik ben bij de HBV gekomen als huurder van Dudok Wonen en om mijn steun te geven aan de vereniging en mijn medehuurders.

Mijn hobby’s zijn fietsen en dingen opzoeken op de computer, waardoor ik altijd goed voorbereid ben. Ik hoop nog flink wat jaren mee te kunnen werken aan mooie en betere sociale huurwoningen en zet mij in om de huren te stabiliseren. U kunt mij bereiken via hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl


Tom Blokland – Algemeen bestuurslid en extern adviseur juridische zaken

Ik ben nog maar kort lid van het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging Dudok. Ik woon in Naarden op het terrein waar vroeger het Diaconessenziekenhuis stond. Het is een schitterende plek, al vind ik het hele Gooi prachtig met de vele landerijen, bossen, heidevelden en meren. 

Mijn hele leven lang heb ik gewerkt met burgerlijk recht en belastingrecht. Ik help bij de Huurdersbelangenvereniging dus vooral met de juridische zaken. Juridische onderwerpen spelen nu eenmaal altijd een rol, ook bij huren en verhuren of contacten tussen Dudok en de gemeenten. De HBV zet zich in samenwerking met de gemeenten in voor de grote behoefte aan (sociale) huurwoningen in het Gooi. Dit spreekt mij enorm aan en hier werk ik graag aan mee. U kunt mij bereiken via tomblokland@hbvdudokwonen.nl