Hoe werken wij

Als bestuur van de huurdersbelangenvereniging komen wij gemiddeld 2 keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken.

Overleg met directie van Dudok Wonen

Regelmatig hebben wij overleg met de directie van Dudok Wonen over zaken die alle huurders aangaan.

Direct contact met huurders

Wij gaan ook zelf op pad om te horen wat er leeft onder de huurders. Om ons te laten ondersteunen kunnen wij commissies instellen. In die commissies zitten vrijwilligers die een bepaald onderwerp gaan uitzoeken, bijvoorbeeld het verloop van de renovatiewerkzaamheden in een complex. De resultaten van het onderzoek kunnen wij als het nodig is aankaarten bij Dudok Wonen. Wilt u ook meepraten en zitting nemen in een commissie, dan ontvangen we graag uw reactie via het contactformulier.

Overleg met bewonerscommissies

Met de bewonerscommissies binnen Dudok Wonen hebben wij regelmatig overleg. Als uit dat overleg zaken naar voren komen die voor alle huurders van belang kunnen zijn, brengen wij dat onder de aandacht bij Dudok Wonen.

Ledenvergaderingen

Wij organiseren 2 maal per jaar een ledenvergadering. Eénmaal een algemene ledenvergadering waarin we verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan en willen gaan doen. De andere bijeenkomst kan over een specifiek onderwerp gaan, zoals huurwensen. Bij allebei de bijeenkomsten discussiëren de aanwezige leden mee en geven aan wat zij er van vinden.