Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Hoe werken wij

Als bestuur van de huurdersbelangenvereniging komen wij gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken.

Overleg met directie van Dudok Wonen

Regelmatig hebben wij overleg met de directie van Dudok Wonen over zaken die alle huurders aangaan.

Direct contact met huurders

Wij gaan ook zelf op pad om te horen wat er leeft onder de huurders. Om ons te ondersteunen hebben wij de mogelijkheid commissies in te stellen. In die commissies zitten vrijwilligers die een bepaald onderwerp gaan uitzoeken, bijvoorbeeld een commissie die zich bezighoudt met het verloop van de  renovatiewerkzaamheden in een complex. De resultaten van het onderzoek kunnen wij dan als het nodig is aankaarten bij Dudok Wonen. Wilt u ook meepraten en zitting nemen in een commissie, dan ontvangen we graag uw reactie via het contactformulier.

Overleg met bewonerscommissies

Met de bewonerscommissies binnen Dudok Wonen hebben wij regelmatig overleg. Als uit dat overleg zaken naar voren komen die voor alle huurders van belang kunnen zijn, brengen wij dat onder de aandacht bij Dudok Wonen.

Ledenvergaderingen

Wij organiseren 2 maal per jaar een ledenvergadering. Bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp, zoals de huurverhoging. Ook blikken wij tijdens de ledenvergadering terug op wat we in het voorgaande jaar hebben gedaan en wat wij in de toekomst gaan doen. De aanwezige leden discussiëren mee en geven aan wat zij er van vinden.

         

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl