Belangenbehartiging

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV) is een zelfstandige vereniging. Zij komt op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Het bestuur van de HBV is gesprekpartner van de directie van Dudok Wonen. En ook van de twee huurderscommissarissen in de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen.

In de woningwet van 2015 is geregeld dat huurders betrokken zijn bij het overleg tussen de gemeente en woningcorporaties. De gemeente stelt een woonvisie op. Samen maken gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken over hoe daar invulling aan wordt gegeven. De HBV praat met en adviseert Dudok Wonen over welke activiteiten in het komend jaar meer of minder nadruk zouden moeten krijgen. Door mee te praten kunnen wij uw belangen in de gaten houden en onder de aandacht brengen.

Versterkte positie huurders

De woningwet 2015 versterkt de positie van de huurders. Dat vraagt echter om meer inzet van het bestuur van de HBV. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de nieuwe positie waar te kunnen maken is dat eigenlijk te weinig. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die het bestuur komen versterken. Er zijn vacatures voor drie bestuursleden. Als u denkt voldoende kwaliteit te hebben om het bestuurswerk aan te kunnen en u beschikt over de juiste motivatie en tijd, dan zien wij uw aanmelding via het contactformulier graag tegemoet.