Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Belangenbehartiging

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komt op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Het bestuur van HBV is de gesprekpartner van de directie van Dudok Wonen. In de nieuwe woningwet is geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties. De gemeente stelt een woonvisie op en bij de prestatieafspraken zitten voortaan drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De HBV praat dus mee over welke activiteiten Dudok Wonen in het komend jaar gaat uitvoeren. Door mee te praten kunnen wij uw belangen in de gaten houden en onder de aandacht brengen.

Versterkte positie huurders

De nieuwe woningwet versterkt de positie van de huurders. Dat vraagt echter om meer inzet van het bestuur van de HBV. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden. Om de nieuwe positie waar te kunnen maken is dat eigenlijk te weinig. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die het bestuur komen versterken. Er is een vacatures voor drie bestuursleden. Als u denkt voldoende kwaliteit te hebben om het bestuurswerk aan te kunnen en u beschikt over de juiste motivatie en tijd, dan zien wij uw aanmelding via het contactformulier graag tegemoet.

         

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl