Geschillenadviescommissie

Dudok Wonen heeft een onafhankelijke geschillenadviescommissie. Heeft u een klacht over Dudok Wonen en komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij deze commissie.
De geschillenadviescommissie is onafhankelijk en bestaat uit drie leden. De directie van Dudok Wonen benoemt en ontslaat de leden. De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen draagt één lid voor. De directie kan de voordracht weigeren, maar alleen als daar een gemotiveerde reden voor is. De directie benoemt het tweede lid als secretaris. Beide leden dragen gezamenlijk een derde lid voor als voorzitter.

Wat is een klacht

Een klacht kan gaan over het handelen of juist niet handelen van medewerkers van Dudok Wonen of van medewerkers van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als medewerkers niet reageren op uw herhaalde verzoeken om een ingediende klacht op te lossen of niet al het redelijke doen om uw probleem op te lossen. Ook als u zich onheus behandeld voelt, kan er sprake zijn van een klacht.

Wat moet u doen

Het is de bedoeling dat u eerst een brief schrijft aan de locatiemanager van de medewerker. Deze moet binnen vier weken reageren. Als u binnen die tijd geen reactie hebt ontvangen, of als u het niet eens bent met de reactie, dan kunt u een beroep doen op de Geschillenadviescommissie. Om te zorgen dat de commissie uw zaak in behandeling kan nemen, moet u het formulier ‘aanmelding geschil’ invullen. Dit formulier vindt u op pagina 15 en 16 van het ‘Reglement Geschillenadviescommissie’. U kunt dit formulier ook opvragen per e-mail via gac@dudokwonen.nl Daarnaast dient u de reactie van de manager van Dudok Wonen in te sturen.

Als u na vier weken nog geen schriftelijke reactie hebt ontvangen van de manager op uw brief, dan kunt u dit melden bij de commissie. Het ingevulde formulier mailt u samen met de brief van de manager of met de melding geen brief te hebben ontvangen, naar gac@dudokwonen.nl U kunt de stukken ook per post sturen aan: Geschillenadviescommissie Dudok Wonen, postbus 2411, 1200 CK Hilversum

Aanpak Geschillenadviescommissie

Binnen één week krijgt u een ontvangstbevestiging. De secretaris beoordeelt of uw klacht in behandeling wordt genomen. Niet alle klachten komen in aanmerking voor behandeling. Uiterlijk binnen zes weken vindt er een hoorzitting plaats. Dan kunnen u en Dudok Wonen een mondelinge toelichting geven. Binnen twee weken na de hoorzitting ontvangen u en de directie van Dudok Wonen het advies van de commissie.