Individuele problemen

De huurdersbelangenvereniging (HBV) richt zich niet op individuele problemen die huurders met Dudok Wonen kunnen hebben. De HBV richt zich op de grote lijnen, die alle huurders aangaan. Een klacht of een probleem van een individuele huurder kan wel als effect hebben dat wij als HBV ons aangesproken voelen. Uit een individuele klacht kan immers naar voren komen dat veel meer huurders met hetzelfde probleem worstelen.

Denkt u bijvoorbeeld aan een klacht over een slecht functionerende warmtemeter. Dat kan voor de HBV aanleiding zijn om de kwaliteit van de warmtemeters en de bijbehorende procedure van uitlezen en factureren bij Dudok Wonen aan te kaarten. Dit voorbeeld laat zien dat het in het belang van alle huurders kan zijn ons te informeren over uw vragen, opmerkingen en klachten richting Dudok Wonen.

U kunt ons bereiken door een reactie achter te laten op het Contactformulier.