Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Klachten

Wat te doen bij klachten

 U heeft een klacht over uw woning of woonomgeving. U maakt zich zorgen over het woongenot in uw straat of buurt. U zit ergens anders mee en komt er niet uit. Aarzel dan niet om ons in te schakelen. Dan wijzen wij u de weg. Wij vragen u de klacht ook direct te melden bij de woningcorporatie.

Reparatieverzoek

 Dudok Wonen ziet niet alles als een klacht. Als er iets stuk is in uw woning, of als er een storing optreedt, bijvoorbeeld in de verwarming, dan spreekt Dudok Wonen van een reparatieverzoek. Een reparatieverzoek kunt u doorgeven via de website van Dudok Wonen. Om het u makkelijk te maken hebben wij een link gemaakt met deze website. Door hier op reparatieverzoek te klikken komt u direct op de website van Dudok Wonen.

Klacht

 Als u na uw reparatieverzoek binnen redelijke tijd niets hoort van Dudok Wonen, dan kunt u reageren bij de woningcorporatie. Op dat moment heeft u in feite een klacht. Voor Dudok Wonen gaat een klacht over het handelen of juist niet handelen van medewerkers van Dudok Wonen of van medewerkers van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

  • Dudok niet reageert op uw herhaalde verzoeken een ingediende klacht/reparatieverzoek op te lossen;
  • Dudok niet al het redelijke doet om uw probleem op te lossen;
  • u zich onheus behandeld voelt.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te schrijven aan de locatiemanager van Dudok. Het is ook mogelijk via de website van Dudok Wonen het klachtenformulier in te vullen.

Als het goed gaat krijgt u zo snel mogelijk een reactie van de manager. Als het antwoord van de manager u niet bevalt, dan kunt u zich wenden tot de geschillenadviescommissie. Dat is ook mogelijk als u binnen vier weken helemaal geen reactie ontvangt van de manager. Een vraag of klacht die Dudok Wonen niet op de juiste manier oplost, kan uitmonden in een geschil. Mocht het zover komen dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillenadviescommissie.

         

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl