Home

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komt op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Onze vereniging is onafhankelijk en telt ongeveer 600 leden. Dat is zo’n 10% van het aantal verhuurde woningen.

Wij nodigen u uit lid te worden

Wij spreken namens alle huurders. Daarom is het van belang dat u lid wordt. Het lidmaatschap is gratis voor alle huurders van Dudok Wonen. Meld u aan via het aanmeldingsformulier.