Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Huurverhoging 2016: HBV teleurgesteld

5 mei, 2016

Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging (HBV) Dudok Wonen heeft een groot verschil van mening met de directie van Dudok Wonen. Het gaat over de huurverhoging 2016.
De HBV stelde een huurverhoging voor van 0% voor alle huurders: laag, midden en hoge inkomens. De goede financiële gezondheid van Dudok Wonen laat dat volgens ons toe. In 2015 had Dudok Wonen een winst van € 25,5 miljoen. Dudok Wonen heeft anders besloten. In een brief heeft de HBV haar teleurstelling bij de directie van Dudok Wonen kenbaar gemaakt.

Beslissing Dudok Wonen

De directie van Dudok Wonen heeft laten weten het advies van de HBV voor een 0% huurverhoging niet over te nemen. Dudok Wonen stelt dat dit een verlies aan inkomsten is van ruim twee miljoen binnen vijf jaar.  Om de HBV toch enigszins tegemoet te komen heeft Dudok Wonen besloten om de huurverhoging voor de middeninkomens te verlagen van de voorgestelde 1% naar 0,6%. De huurverhoging voor de lage inkomens is vastgesteld op 0,6%. De huurverhoging voor de hoge inkomens is vastgesteld op 4,6%.

Ons standpunt

Alhoewel de directie van Dudok Wonen stelt dat zij rekening heeft gehouden met onze oproep om het huurverhogingspercentage te beperken, heeft dit alleen beperkt effect voor de middeninkomens. Op zich fijn voor deze groep huurders, maar zij maken maar 10% uit van alle huurders. Voor de overige 90% van de huurders heeft de HBV helaas niets kunnen bereiken. Dat stelt ons zwaar teleur. Dudok Wonen neemt de HBV nog steeds niet serieus. Onze inzet was en is te komen tot een constructieve samenwerking voor de langere termijn.
Een huurverhoging is geen automatisme. Onze huurders hebben de afgelopen jaren keer op keer forse huurverhogingen gehad. Als HBV verwachten wij dat Dudok Wonen zich opstelt als een sociale verhuurder. Een sociale verhuurder houdt rekening met de financiële positie van de huurders.
Uit de cijfers blijkt dat in 2015 alle woningcorporaties in Nederland hun financiële positie verder hebben versterkt.  Dudok Wonen laat in haar begroting 2016 weten dat voor de komende periode 2016-2020 het Eigen Vermogen met maar liefst € 30 miljoen per jaar zal toenemen. Als Dudok Wonen af zou zien van een huurverhoging bedraagt de jaarlijkse groei van het Eigen Vermogen nog altijd €29,6 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020. (het verschil is slechts 1.3% van de winst!).

Waarom geen huurverhoging

Naar ons idee zou Dudok Wonen een sociale verhuurder moeten zijn en rekening houdt met de financiële positie van de huurders. Verschillende sociale verhuurders in het land onderkennen dat hun huurders grote betaalproblemen hebben door de woonlasten die nog steeds verder de pan uitrijzen. Al onze redelijke verzoeken om betaalbare huren en woonlasten wijst  Dudok Wonen steeds af. Van de overheid mogen de huren wel harder stijgen dan de inflatie, met zelfs weer extra verhoging voor hogere inkomens. De HBV is tegen inkomensafhankelijke huren en heeft in het recente verleden het initiatief om tot een rechtszaak tegen de gluurverhoging te komen, ondersteund.
De 10% huurders met een hoog inkomen krijgen te maken met een huurverhoging van 4,6%. Daarmee leveren deze huurders bijna hetzelfde bedrag op van de totale huursom als de 80% huurders met een laag inkomen. De 10% middeninkomens worden door Dudok Wonen enigszins ontzien. Het totale plaatje is voor de HBV onacceptabel. Zie ook bericht HBV in gesprek met Dudok Wonen over huurverhoging-2016

Uitleg Dudok Wonen over besluit huurverhoging

Dudok Wonen heeft besloten om het advies van 0% huurverhoging voor alle huurders in 2016 niet over te nemen. Dudok Wonen vindt het niet verantwoord voor hun financiële positie. Met een huurverhoging van structureel 0% verliest Dudok Wonen ten opzichte van het voorstel van gemiddeld 1% huurverhoging een inkomstenpost van ruim twee miljoen binnen vijf jaar.
Dudok Wonen heeft in de besluitvorming het advies van de HBV beschouwd als een oproep om te bekijken welk deel van de doelgroep het meest gebaat is om het huurverhogingspercentage te beperken. Uit die afweging is besloten om de huurverhoging voor de middeninkomens te verlagen van 1% naar 0,6%.

Gevolgen per inkomensgroep

Huishoudens met een inkomen onder de € 34.678,-
Voor deze huishoudens, die voor een groot deel zijn aangewezen op de sociale huur, heeft Dudok Wonen een huurverhoging vastgesteld ter hoogte van de inflatie. Door middel van een kleine huurverhoging wordt deze groep ontzien ten opzichte van het wettelijke maximum van 2,1%. Deze doelgroep beslaat ongeveer 80% van onze huurders in de gereguleerde verhuur. Na een huurverhoging van 4% in 2014, 1,5% en 1% in 2015 worden deze huishoudens niet wederom geconfronteerd met een hogere huurverhoging.

Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.678,- en € 44.360,-
Er is voor gekozen om de doelgroep met de middeninkomens tegemoet te komen in het percentage, van 1% naar 0,6%, aangezien dit de doelgroep is die minder mogelijkheden kent om een volgende stap in de wooncarrière te maken, dan de doelgroep met een hoog inkomen. Voor hen is het moeilijker om een woning te kopen, dan wel een woning te huren in de vrije sector. Deze doelgroep beslaat ongeveer 10% van onze huurders in de gereguleerde verhuur. Na een huurverhoging van 2,5% in 2015 worden deze huishoudens in 2016 niet wederom geconfronteerd met een hogere huurverhoging.

Huishoudens met een inkomen boven de € 44.360,-
Dudok Wonen blijft bij het voorgenomen besluit van 4,6% huurverhoging. De huishoudens in deze doelgroep betalen in de sociale huur vaak niet de markthuur van de woning. Deze groep huishoudens hoopt Dudok Wonen met de maximale huurverhoging te stimuleren om een volgende stap in de wooncarrière te zetten richting een vrije sector huurwoning, dan wel een koopwoning. Door de maximale huurverhoging te vragen aan deze groep huishoudens biedt het Dudok Wonen de financiële ruimte om de huurverhoging voor de huishoudens met een laag en midden inkomen te beperken.

 

         

← Terug naar vorige pagina

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl