Is uw klacht niet goed verholpen?

Indien u een klacht heeft, kunt u dit bijvoorbeeld hier aan Dudok Wonen laten weten, waar hun medewerkers hun uiterste best zullen doen om dit zo goed mogelijk op te lossen. Maar soms kan het dat u toch nog ontevreden bent na het indienen van de klacht of heeft u geen reactie gehad. Weet u niet wat u moet doen? Om dat proces duidelijk te maken staan hier de stappen nog eens uitgelegd. 


1. De manager een brief sturen

U allereerst kunt eerst een brief naar de manager sturen van de afdeling waar u contact mee heeft gehad. Zorg ervoor dat u een kopie heeft van de brief die u aan de manager gestuurd heeft. 


2. Uw klacht aanmelden bij de Geschillenadviescommissie

Maar mocht een reactie uitblijven, kunt u na 4 weken zonder schriftelijke reactie de geschillenadviescommissie inschakelen. De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert in het oplossen van geschillen. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan de Huurdersbelangenvereniging (HBV) er een aandraagt. Om de geschillenadviescommissie in te schakelen heeft u het kopie van de brief die u aan de manager gestuurd heeft nodig. Ook moet u het aanmeldformulier invullen en opsturen. Dit kan ofwel via de mail op gac@dudokwonen.nl, of via de post. Dat kan op het volgende adres.

Geschillenadviescommissie Dudok Wonen

Postbus 2411 1200 CK Hilversum


3. De hoorzitting en de uitslag

Hierna ontvangt u binnen 3 weken een ontvangstbevestiging, waarna de geschillenadviescommissie zich over uw klacht zal buigen. Hierin wordt meegenomen of  het voorval van de klacht in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, duidelijk is en binnen de taken van Dudok Wonen valt. Als dat het geval is wordt u vervolgens uitgenodigd om uw klacht toe te lichten. U kunt overigens op elk moment uw klacht intrekken! Daarna wordt in een hoorzitting met de geschillenadviescommissie zowel u als Dudok Wonen de kans gegeven om zich uit te spreken. Binnen drie weken na deze hoorzitting zal u de uitslag de hoorzitting horen van de Geschillenadviescommissie. Deze uitslag is niet bindend, wat betekent dat de directie niet verplicht is ernaar te moeten luisteren, maar kan wel alleen schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken. De directie heeft vier weken om naar de uitslag te handelen en te reageren. Om uw woonplezier zo groot mogelijk te maken is het uiteraard belangrijk om uw klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Indien het niet lukt via Dudok Wonen, is de Geschillenadviescommissie een optie om u te assisteren Zie hier meer informatie van Dudok Wonen over de geschillenadviescommissie.