Komt u in aanmerking voor huurverlaging in 2021?

Na de sociale huurbevriezing in 2021 waar we ruim een maand geleden over informeerden, zijn er ook huurders van Dudok Wonen die in aanmerking komen voor een huurverlaging. 

Sinds 2016 zijn wooncorporaties wettelijk verplicht sociale huurders een woning toe te wijzen die bij hun inkomen past, maar soms is dit niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat zij hun woning ingetrokken zijn voor 2016. Een andere mogelijkheid is dat huurders een langere tijd hun inkomens zien dalen en bijvoorbeeld in 2020 hun inkomen hebben zien kelderen, waardoor de huur te hoog is voor hun inkomen. 

Ook Dudok Wonen komt haar sociale huurders met minder inkomen tegemoet door hun huur eenmalig te verlagen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien heeft u al een brief op de mat gehad over uw huurverlaging. DIt gebeurt in principe automatisch, maar hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden om te controleren of u er misschien toch recht op heeft. 

De Voorwaarden

-Uw huur is netto hoger dan  € 633,25

-U huurt een sociale huurwoning: dus niet in de vrije sector, een kamer, een woonwagen of een standplaats

-Uw (gezamenlijke) inkomen voldoet aan de voorwaarden Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 27 jaar telt hierbij niet mee. 

Hieronder is ook een handige afbeelding toegevoegd, waarin deze voorwaarden duidelijk weergegeven worden. 

Indien u aan deze voorwaarden voldoet maar niets van Dudok Wonen heeft ontvangen kunt u bezwaar maken door zowel de kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden (van alle personen op uw adres met een inkomen) als een uittreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente mee te sturen naar Dudok Wonen, waaruit blijkt met hoeveel mensen u op uw adres woont. U ontvangt dan na de uitslag binnen twee maanden na het indienen de eventuele huurverlaging.

Deze aanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de website van Dudok Wonen.