Nieuwsarchief

Komt u in aanmerking voor huurverlaging in 2021?

Na de sociale huurbevriezing in 2021 waar we ruim een maand geleden over informeerden, zijn er ook huurders van Dudok Wonen die in aanmerking komen voor een huurverlaging. 

Sinds 2016 zijn wooncorporaties wettelijk verplicht sociale huurders een woning toe te wijzen die bij hun inkomen past, maar soms is dit niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat zij hun woning ingetrokken zijn voor 2016. Een andere mogelijkheid is dat huurders een langere tijd hun inkomens zien dalen en bijvoorbeeld in 2020 hun inkomen hebben zien kelderen, waardoor de huur te hoog is voor hun inkomen. 

Ook Dudok Wonen komt haar sociale huurders met minder inkomen tegemoet door hun huur eenmalig te verlagen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien heeft u al een brief op de mat gehad over uw huurverlaging. DIt gebeurt in principe automatisch, maar hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden om te controleren of u er misschien toch recht op heeft. 

De Voorwaarden

-Uw huur is netto hoger dan  € 633,25

-U huurt een sociale huurwoning: dus niet in de vrije sector, een kamer, een woonwagen of een standplaats

-Uw (gezamenlijke) inkomen voldoet aan de voorwaarden Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 27 jaar telt hierbij niet mee. 

Hieronder is ook een handige afbeelding toegevoegd, waarin deze voorwaarden duidelijk weergegeven worden. 

Indien u aan deze voorwaarden voldoet maar niets van Dudok Wonen heeft ontvangen kunt u bezwaar maken door zowel de kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden (van alle personen op uw adres met een inkomen) als een uittreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente mee te sturen naar Dudok Wonen, waaruit blijkt met hoeveel mensen u op uw adres woont. U ontvangt dan na de uitslag binnen twee maanden na het indienen de eventuele huurverlaging.

Deze aanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de website van Dudok Wonen.

Op zoek naar een nieuw bestuurslid!

Vacature: bestuurslid van de Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2021) die voortvloeit uit de Woningwet.  De HBV wordt door Dudok Wonen erkend als onderhandelingspartner over strategie, beheer en beleid van Dudok Wonen en komt op voor de belangen van alle huurders van Dudok Wonen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de huurverhoging en investeringen in duurzaamheid, nieuwbouw en onderhoud. Het bestuur van de HBV bestaat hoofdzakelijk uit huurders van Dudok Wonen. De HBV Dudok Wonen is een vereniging. De HBV overlegt regelmatig met de directie van Dudok Wonen, de Raad van Commissarissen maar ook met gemeentes en andere huurdersorganisaties. 

HBV Dudok Wonen is dringend op zoek naar versterking van het bestuur. Wij zijn op zoek naar één of meer bestuursleden. 

Bent u op zoek naar:

Een nieuwe uitdaging?
Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
Werkt u graag samen en denkt u graag mee over oplossingen?

Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

De HBV biedt een passende onkostenvergoeding, laptop en printer in bruikleen, en opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Kandidaten met ervaring en/of affiniteit met communicatie en websitebeheer nodigen wij van harte uit om te reageren.

Ook niet-huurders van Dudok Wonen met bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare functie, nodigen wij uit om te reageren.

Interesse om bij te dragen aan goed wonen?

Stuur een mail met uw motivatie naar de waarnemend secretaris en penningmeester van de HBV Herman van der Linde, hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl

U kunt reageren tot 15 juni 2021

Onderdeel van de procedure is een gesprek met twee leden van de HBV Dudok Wonen.

Informatie

Hebt u vragen of wilt u informatie neemt u dan contact op met: 

Herman van der Linde, hermanvanderlinde@hbvdudokwonen.nl of met Karin Reilingh, extern adviseur van de HBV, kreilingh@tienorganisatieadvies.nl, telefoon 026 3391352. 

Sociale huren eenmalig niet verhoogd in 2021


Goed nieuws voor de huurders! Om mensen tijdens Corona tegemoet te komen worden alle sociale huren in 2021 eenmalig niet verhoogd.

Eind februari heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bekend gemaakt dat de huur van alle sociale huurwoningen met een huur tot 752 euro van corporaties, onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen eenmalig niet verhoogd zal worden in 2021. Het doel hiervan is om mensen tegemoet te komen voor verminderde inkomsten tijdens Corona. Dit geldt voor alle Nederlandse corporaties, dus ook voor Dudok Wonen.

Een deel van de Nederlandse huurders komt ook in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. U kunt via deze link kijken hoe Dudok Wonen omgaat met eenmalige huurverlagingen en of u ervoor in aanmerking komt. Indien u volgens Dudok Wonen in deze categorie valt, krijgt u begin maart automatisch een bericht van de corporatie.

HBV Dudok Wonen hoopt dat dit veel van onze leden een beetje uit de brand helpt. Maar mocht dit niet zo zijn, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Problemen met het betalen van de huur?

Komt u door de coronacrisis of een andere reden in de problemen met het betalen van de huur?

Als dat zo is, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met Dudok Wonen!

Het telefoonnummer van Dudok Wonen is 035 – 646 16 00.

Wij zien vaak dat mensen zich schamen om over dergelijke problemen te praten. Vaak slaan ze liever een maaltijd over.
Doet u dat toch vooral niet! Dudok Wonen neemt uw betaalproblemen serieus en zal altijd met u meedenken en kijken of er maatwerk mogelijk is.

Denk aan uw gezondheid en blijf veilig.