Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Oproep bezwaar tegen huurverhoging

24 mei, 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de voorzitter namens het bestuur van de HBV Dudok Wonen een oproep gedaan bezwaar te maken tegen de huurverhoging 2016. De tekst van de oproep leest u hieronder. Mocht u het eens zijn dan kunt u op deze pagina een bewaarschrift downloaden. De HBV bestuur adviseert u de huurverhoging wel te betalen ook als u het hier niet mee eens bent. Zo voorkomt u een huurachterstand en problemen en het bezwaarschrift zal toch behandeld worden. Het bezwaarschrift stuur u naar de verhuurder Dudok Wonen.

Bezwaarschrift huurverhoging

Tekst van de voorzitter:
“U heeft van Dudok Wonen inmiddels de aanzegging van de huurverhoging per 1 juli ontvangen. Daarin legt de woningcorporatie uit met welk % de huren volgens de overheid maximaal mogen stijgen en welke huurverhoging u krijgt. De huurverhoging lijkt redelijk maar is het o.i. niet. In de kern komt het op het volgende neer. Uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Dit geldt voor u als privé persoon maar ook voor een woningcorporatie. Als uw huishoudboekje niet klopt dan kunt u twee dingen doen: minder uitgeven of zorgen dat er meer geld binnenkomt. Ik zal u niet vervelen door te veel in details te treden. Het gaat me even om de grote lijn te schetsen.
Kijkend naar het huishoudboekje van DW dan blijkt het volgende. De bedrijfslasten van DW liggen in 2016 90% boven het gemiddelde van de bedrijfslasten van andere woningcorporaties. Je kunt ook zeggen DW geeft 90% meer uit. Bijna 2x zo veel!
De HBV heeft uiteraard gevraagd naar de reden waarom deze zo hoog zijn maar daarop hebben wij nooit een bevredigende uitleg gekregen. De HBV vermoedt dat e.e.a. te maken heeft met de manier waarop DW is georganiseerd. Hier zou eigenlijk gewoon door een groep betrokken huurders naar gekeken moeten worden. Ons ontbreekt als bestuur de tijd maar ik kan u wel zeggen hoe ik als bedrijfskundige hier naar zou kijken. Als je het organogram van DW naast de organisatiestructuur van woningcorporaties die wel aan de norm voldoen, zou leggen dan denken wij dat de reden voor de hoge bedrijfslasten snel duidelijk wordt. Ik vermoed dat de oorzaak gezocht moet worden in het verdienmodel van DW. Daarom wil men ons geen antwoord geven. Je ziet dit vaker bij organisaties die niet in staat zijn met vernieuwing of veranderde externe omstandigheden om te gaan en daarom krampachtig vasthouden aan een oud businessmodel. We hebben hier te maken met een beleidskeuze van de woningcorporatie, die links of rechtsom door u als huurder moet worden betaald.
Kijken we naar wat er aan geld binnenkomt dan zien we het volgende. De huurinkomsten zijn de belangrijkste bron van inkomsten van DW.
Uit haar eigen begroting valt op te maken dat het EV van DW in de periode 2016 – 2020 met 30 miljoen per jaar zal toenemen. DW wordt dus per jaar 30 miljoen rijker. In 5 jaar is dat 150 miljoen. Geen huurverhoging geven kost de woningcorporatie in 5 jaar ca 2 miljoen. Als u dat aftrekt van 150 miljoen dan blijft er nog altijd 148 miljoen over. Vindt u niet dat iets van dat geld naar de huurders kan?
U begrijpt nu waarom de HBV moeite heeft met weer een huurverhoging. Een huurverhoging is geen automatisme. De cijfers laten zien dat DW over meer dan genoeg financiële ruimte beschikt om u – haar huurders- die het de afgelopen jaren moeilijk hebben gehad- te ontzien. Wij adviseren u dan ook de huurverhoging niet te accepteren.”

Voor meer informatie over bezwaren maken tegen de huurverhoging kun u terecht bij de woonbond.

Bezwaarschrift huurverhoging

 

         

← Terug naar vorige pagina

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl