HBV Dudok Wonen

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV) is een onafhankelijke belangenorganisatie die de belangen behartigt van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. 

Het lidmaatschap biedt u veel voordelen:
– u kunt meepraten over het beleid van Dudok Wonen
– u wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergaderingen (ALV)

Als u nog geen lid bent, meld u zich dan aan met het aanmeldingsformulier.
Minstens eenmaal per jaar organiseren wij een algemene ledenvergadering. Alle leden zijn welkom. U krijgt dan inzicht in het gevoerde beleid en het nog te voeren beleid van de HBV. De aanwezige leden kunnen zich daarover uitspreken.

Het bestuur van de HBV heeft regelmatig overleg met de directie van Dudok Wonen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de bewoners aangaan.