Vereniging

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV) is een onafhankelijke belangenorganisatie die de belangen behartigt van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen.