Klachten

Wat te doen bij klachten

U heeft een klacht over uw woning of woonomgeving. U maakt zich zorgen over het woongenot in uw straat of buurt. U zit ergens anders mee en komt er niet uit. Aarzel dan niet om ons in te schakelen. Dan wijzen wij u de weg. Wij vragen u de klacht ook direct te melden bij de woningcorporatie.

Reparatieverzoek

Als er iets stuk is in uw woning, of als er een storing optreedt, bijvoorbeeld in de verwarming, dan spreekt Dudok Wonen van een reparatieverzoek. Een reparatieverzoek kunt u doorgeven via de website van Dudok Wonen. Om het u makkelijk te maken hebben wij een link gemaakt naar deze website. Door op reparatieverzoek te klikken, komt u direct op de website van Dudok Wonen.

U kunt uw reparatieverzoek mondeling, schriftelijk of telefonisch doorgeven.

Op de website van Dudok Wonen leest u met wie u voor welke reparatie het best contact kunt opnemen.
Via ‘Mijn Dudok Wonen’ kunt u dat ook online doen. Dan kunt u in veel gevallen zelf de dag en het dagdeel kiezen waarop de aannemer van Dudok Wonen bij u langs komt om de reparatie uit te voeren.

Klacht

Als u na uw reparatieverzoek binnen redelijke tijd niets hoort van de aannemer, dan kunt u reageren bij Dudok Wonen. Op dat moment heeft u in feite een klacht. Voor Dudok Wonen gaat een klacht over het handelen of juist niet handelen van medewerkers van Dudok Wonen of van medewerkers van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

  • de aannemer of Dudok Wonen niet reageert op uw herhaalde verzoeken een ingediende klacht/reparatieverzoek op te lossen;
  • Dudok Wonen niet al het redelijke doet om uw probleem op te lossen;
  • u zich onheus behandeld voelt.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te schrijven aan de locatiemanager van Dudok Wonen. Het is ook mogelijk via de website van Dudok Wonen het klachtenformulier in te vullen.

Als het goed gaat krijgt u zo snel mogelijk een reactie van de manager. Als het antwoord van de manager u niet bevalt, dan kunt u zich wenden tot de geschillenadviescommissie. Dat is ook mogelijk als u binnen vier weken helemaal geen reactie ontvangt van de manager. Een vraag of klacht die Dudok Wonen niet op de juiste manier oplost, kan uitmonden in een geschil. Mocht het zover komen dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillenadviescommissie.