Wat doen bewonerscommissies

De bewonerscommissies behartigen de belangen van alle huurders uit een complex of buurt waar woningen staan van Dudok Wonen. Dudok Wonen overlegt regelmatig met de bewonerscommissies over de woonomgeving, het onderhoud aan de woningen en de diensten waarvoor servicekosten worden berekend.

Bewoners van een wooncomplex kunnen besluiten zich te organiseren in een bewonerscommissie. Onder een wooncomplex verstaan we een verzameling van tenminste 25 in elkaars nabijheid gelegen woningen. Een bewonerscommissie oprichten is een zinvolle zaak. Zo’n commissie heeft wettelijke rechten die van invloed zijn op de relatie die zij met de verhuurder onderhoudt. Zo zijn zaken als overleg en kostenvergoeding voor een bewonerscommissie geregeld in de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder.

Wij als huurdersbelangenvereniging geven graag antwoord op vragen en verlenen hulp bij het tot stand komen van een bewonerscommissie.

Daarnaast blijkt vaak dat onderwerpen die bewoners van een wooncomplex bezighouden ook voor andere huurders interessant zijn. Als bestuur kunnen wij die onderwerpen dan in een groter verband bij Dudok Wonen aankaarten. Dat helpt dan weer veel meer huurders.