Wat doen wij

Als huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komen wij op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Ons uitgangspunt is dat de woningen van Dudok Wonen:

  • van een goede kwaliteit zijn
  • een hedendaags niveau hebben
  • betaalbaar zijn
  • goed onderhouden zijn
  • duurzaam zijn, daarbij valt te denken aan isolatie en energiezuinig
  • in opgeruimde straten en in leefbare en veilige wijken staan

Als u nog geen lid bent, meld u zich dan aan via het aanmeldingsformulier.

Versterkte positie huurders

In de nieuwe woningwet van 2015 is geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben. Huurders moeten betrokken zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties. De gemeente stelt een woonvisie op en bij de afspraken zitten voortaan drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. Wij praten dus mee over welke activiteiten Dudok Wonen in het komend jaar gaat uitvoeren. Door mee te praten kunnen wij uw belangen in de gaten houden en onder de aandacht brengen.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Momenteel zitten er vier leden in het bestuur. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het bestuur komen versterken. Als u beschikt over de motivatie en tijd, dan zien wij uw aanmelding via het contactformulier graag tegemoet.