Lid worden

Lid worden van HBV Dudok wonen is gratis! Meld u nu direct aan. Lid worden

Gesprekspartner

Het bestuur van de HBV is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen. Dat is officieel geregeld in een samenwerkingsovereenkomst (2009). Daarin zijn vier rechten van de HBV vastgelegd:

 • advies
 • informatie
 • instemming
 • voordracht

Wat die rechten inhouden hebben wij voor u op een rij gezet.

Recht om advies te geven en te vragen

Als huurdersbelangenvereniging kunnen wij gevraagd en ongevraagd Dudok Wonen van advies dienen over zaken die voor de huurders belangrijk zijn. Andersom kan natuurlijk ook. Soms is advies vragen verplicht. Zo heeft Dudok Wonen het recht om advies te geven als het om de statuten van onze vereniging gaat. Dudok Wonen is verplicht om ons als huurdersbelangenvereniging advies te vragen over een groot aantal onderwerpen. Het gaat dan vooral over zaken die rechtstreeks verband houden met de positie van de huurder. Denkt u daarbij aan:

 • onderhoud
 • woningverbetering
 • aankoop en verkoop
 • sloop en nieuwbouw
 • huur en verhuur
 • service en aanvullende dienstverlening
 • toewijzing, inschrijving en huuropzegging
 • ontwikkeling huurprijzen
 • beleid voor door huurder zelf aangebrachte voorzieningen
 • participatie en leefbaarheid

Recht om informatie te krijgen

Het informatierecht betekent dat wij als HBV recht hebben op informatie. Dudok Wonen is verplicht die betreffende informatie te verstrekken. De onderwerpen waarvoor dit recht geldt zijn:

 • vaststelling en wijziging statuten Dudok Wonen
 • bijzondere huurovereenkomsten
 • bijzondere voorwaarden

Recht om wel of niet in te stemmen

 Het instemmingsrecht betekent dat wij als HBV het recht hebben om wel of niet in te stemmen met voorstellen van Dudok Wonen op het gebied van:

 • de samenwerkingsovereenkomst Dudok Wonen- HBV
 • het beleid t.a.v. afrekening servicekosten
 • aanpassing servicekostenbeleid
 • kosten van aanvullende dienstverlening

Recht om personen voor te dragen

Het voordrachtrecht betekent dat de HBV het recht heeft personen voor te dragen in commissies van Dudok Wonen:

 • bindende voordracht ‘Huurderscommissarissen’ binnen de Raad van Commissarissen, 2 zetels
 • bindende voordracht binnen de Geschillencommissie, 1 zetel
         

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 Gooi en Vechtstreek

Corporaties bouwden..

Corporaties bouwden slechts 12.000 woningen in 2015

HBV Dudok Wonen

info@hbvdudokwonen.nl
HBV Dudok Wonen - Huurdersbelangen
© 2019, HBV Dudok Wonen, Hilversum   |   Sitemap   |   website: sbddesign.nl