HBV Dudok Wonen

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komt op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Het bestuur zet zich er voor in dat alle woningen van goede kwaliteit zijn en een hedendaags niveau hebben, maar ook dat ze betaalbaar en duurzaam zijn en in een leefbare, veilige wijk staan. De vereniging is onafhankelijk en telt ongeveer 600 leden. Dat is zo’n 10% van het aantal verhuurde woningen.


Gesprekspartner

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2021) die voortvloeit uit de Woningwet. 

De HBV wordt door Dudok Wonen erkend als onderhandelingspartner over strategie, beheer en beleid van Dudok Wonen en komt op voor de belangen van alle huurders van Dudok Wonen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de huurverhoging en investeringen in duurzaamheid, nieuwbouw en onderhoud. 

Belangenbehartiging

Als huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komen wij op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen.

  • De woningen zijn van een goede kwaliteit.
  • De woningen zijn betaalbaar.
  • Het onderhoud moet goed heregeld zijn.
  • De omgeving moet veilig en leefbaar zijn.

Geeft uw mening over het verdelen van de sociale huurwoningen in de regio Gooi en Vechtstreek

De gemeenten en de woningcorporaties zijn benieuwd naar uw mening over de afspraken voor het verdelen van de sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek. En wat vindt u van WoningNet? Heeft u tips hoe het beter kan?

Als u de vragenlijst die u via deze link <WoningNet Gooi en Vechtstreek> kunt vinden invult, telt uw mening mee bij het maken van nieuwe afspraken voor het verdelen en aanbieden van sociale huurwoningen. Het invullen van de vragenlijst kost u een paar minuten. Alvast dank voor Uw medewerking.