HBV Dudok Wonen

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komt op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. Het bestuur zet zich er voor in dat alle woningen van goede kwaliteit zijn en een hedendaags niveau hebben, maar ook dat ze betaalbaar en duurzaam zijn en in een leefbare, veilige wijk staan. De vereniging is onafhankelijk en telt ongeveer 600 leden. Dat is zo’n 10% van het aantal verhuurde woningen.


Gesprekspartner

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2021) die voortvloeit uit de Woningwet. 

De HBV wordt door Dudok Wonen erkend als onderhandelingspartner over strategie, beheer en beleid van Dudok Wonen en komt op voor de belangen van alle huurders van Dudok Wonen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de huurverhoging en investeringen in duurzaamheid, nieuwbouw en onderhoud. 

Belangenbehartiging

Als huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) komen wij op voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen.

  • De woningen zijn van een goede kwaliteit.
  • De woningen zijn betaalbaar.
  • Het onderhoud moet goed heregeld zijn.
  • De omgeving moet veilig en leefbaar zijn.

Het bestuur van HBV Dudok Wonen zoekt een adviseur huurdersbelangen!

Wij zijn een zeer actief bestuur, met een goede relatie met onze woningcorporatie Dudok Wonen.
Op basis van vertrouwen worden wij door hen bij veel zaken vanaf het begin betrokken.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een adviseur huurdersbelangen.

Onze voorkeur gaat uit naar een adviseur uit de regio MRA (Metropool Regio Amsterdam)
met kennis van:
– sociale woningbouw, middenhuur en sociale koopproducten
– de werking van gemeentelijke politiek en prestatieafspraken
– verduurzamen en de komende energietransitie

We vinden het noodzakelijk dat onze nieuwe adviseur, in overleg, beschikbaar is in de avonduren (meestal op een woensdag) op onze locatie in Hilversum en soms, bij bijzondere overleggen, ook overdag.
Daarnaast willen we graag ad hoc telefonisch, via de mail of via Teams contact kunnen opnemen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Anton Elbertsen, voorzitter 06 48504275
Rob Kam, bestuurslid 06 15437700